Animi2

Animi2

Type

lifestyle, e-commerce

Visit

Website

animi2.com

Animi to liczba mnoga łacińskiego rzeczownika animus przynależącego do rodziny wyrazów indoeuropejskich oznaczających pierwotnie „wiatr”, „tchnienie” czy „oddech”. Cyfra „2” odsyła do koncepcji dwoistych instynktów natury ludzkiej. W tym duchu misją Animi2 jest oferowanie czytelnikom treści stanowiących wartościowy pokarm dla wyobraźni, poszerzających wiedzę i wzbogacających doświadczenie w sferach rozwoju intelektualnego oraz sztuki gospodarowania i życia codziennego. Oprócz książek wydawane są notesy, kalendarze i inne artykuły papiernicze zaprojektowane z myślą o tych, którzy pragną orientować się na to, co warte zachodu.

Sprawdź też